3 mol natriy galogenidi saqlagan suvli eritma 6 F tok bilan elektroliz

A) ftor
B) xlor
C) brom
D) yod

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online