2 mol litiy galogenidi saqlagan suvli eritma 7 F tok bilan elektroliz

A) brom
B) yod
C) ftor
D) xlor

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online