Natriy nitratning 20°C da toyingan 350 g eritmasi 10 A tok bilan 48250

90. (v20/21-119-17) Natriy nitratning 20°C da toyingan 350 g eritmasi 10 A tok bilan 48250 sekund davomida elektroliz qilindi. Agar natriy nitrat 20°C da 50% tuz saqlasa, chokmaga tushgan tuz massasini (g) aniqlang. A)45

90. (v20/21-119-17) Natriy nitratning 20°C da toyingan 350 g eritmasi 10 A tok bilan 48250 sekund davomida elektroliz qilindi. Agar natriy nitrat 20°C da 50% tuz saqlasa, chokmaga tushgan tuz massasini (g) aniqlang. A)45 B) 84 C)175
D) 25

:

: Kimyo
: 41.2. Faradeyning I qonuni boyicha masalalar

DTM | DTM test online