400 g NaOH eritmasi elektroliz qilindi va ishqorning massa ulushi 2,5


93. (V20/21-128-26) 400 g NaOH eritmasi elektroliz qilindi va ishqorning massa ulushi 2,5 marta ortdi. Qolgan eritmadagi suv va ishqorning massa nisbati 3:1 bolsa, dastlabki eritmadagi suvning 2/5 qismini toliq elektroliz qilish uchun 48250 sekund vaqt va qancha tok kuchi (A) sarflanadi? A) 8 B)16
C) 32
D) 64

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online