Mis (II) sulfat eritmasi bir xil massali mis elektrodlari bilan elektr

A) 1,5

94. (v20/21-130-5) Mis (II) sulfat eritmasi bir xil massali mis elektrodlari bilan elektroliz qilindi. Agar katod va anodning massalari farqi 76,8 g ga teng bolsa, sarflangan faradey miqdorini toping. A) 1,5 B) 2,4 C)3
D) 1,2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online