250 g mis (ll)-sulfat eritmasi 0,5 F tok bilan elektroliz A qilindi.95. (V20/21-135-12) 250 g mis (ll)-sulfat eritmasi 0,5 F tok bilan elektroliz A qilindi. Natijada anodda ajralgan moddalar massasi katodda ajralgan moddalar massasidan 1,675 marta kam bolsa, katodda necha gramm vodorod ajralgan? A) 0,2 B)0,3 C)0,1
D) 0,4

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online