125 g mis (ll)-sulfat eritmasi 0,5 F tok bilan elektroliz qilindi. Nat

A) 6,4
B) 9,6
C) 12,8
D) 16

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.2. Faradeyning I qonuni bo‘yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online