Tarkibida 0,4 mol AgN03, 0,3 mol CuS04 va 0,15 mol AuCI3 bolgan eritma


17. (v19/20-101-21) Tarkibida 0,4 mol AgN03, 0,3 mol CuS04 va 0,15 mol AuCI3 bolgan eritmalar tok manbaiga ketma-ket ulangan. Eritmalar orqali 0,5 faradey tok otkazilganda katodlarda (inert elektrod) ajralgan moddalar (berilgan tartibda) massasini (g) aniqlang. A) 43,3; 19,2; 29,6 B)43,3; 16; 29,6
C) 43,2; 16; 29,4
D) 43,2; 19,2; 29,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 41.3. Faradeyning II qonuni bo'yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online