Natriy nitratning 20°C da toyingan 350 g eritmasi 10 A tok bilan necha
44. (v16-129-15) Natriy nitratning 20°C da toyingan 350 g eritmasi 10 A tok bilan necha sekund davomida elektroliz qilinganda, 260 g toyingan eritma hosil boladi? Natriy nitrat 20°C da 50% tuz saqlaydi. A)38600 B)96500 C)48250 D)24125

:

: Kimyo
: 42. Kombinatsiyalangan masalala

DTM | DTM test online