Ammoniy digidrofosfat tarkibidagi fosforning foiz miqdorini hisoblang.

A) 23,5
B) 20,8
C) 27,4
D) 26,9
E) 12,2 m A) n = C) a) = D) m = p-V

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 43. Massa ulushi. Massa nisbati

DTM тестирование онлайн | DTM test online