20 litr (n. sh.) CO va C02 gazlari aralashmasida uglerodning massasi k

A) 12,5; 7,5

33. (v15-105-2) 20 litr (n. sh.) CO va C02 gazlari aralashmasida uglerodning massasi kislorodning massasidan 2 marta kichik bolsa, gazlar aralashmasining hajmiy (I, n. sh.). tarkibini mos ravishda aniqlang. A) 12,5; 7,5 B) 8; 12 C)5, 15
D) 10; 10

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 43. Massa ulushi. Massa nisbati

DTM тестирование онлайн | DTM test online