400 ml 2,5 M HCI eritmasi bilan tarkibida 3,02-1023 ta Na2C03 molekula

A) 11,2
B) 44,8
C) 22,4
D) 33,6
E) 5,6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 45. Ortiqcha - kam berilgan moddalar bo'yicha masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online