Berilgan malumotlarga qaraganda, har yili atmosferaga 100 min t olting
23. (02-6-59) Berilgan malumotlarga qaraganda, har yili atmosferaga 100 min t oltingugurt (IV) oksid chiqariladi. Undan 85% unum bilan qancha (min t) 60% li sulfat kislota olish mumkin? A)153 B)98 C)255 D)217
E) 85

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun

DTM тестирование онлайн | DTM test online