19,75 g piridin olish uchun necha gramm sianid kislota zarur? Reaksiya


51. (v15-102-14) 19,75 g piridin olish uchun necha gramm sianid kislota zarur? Reaksiya unumi 90%. A) 6,75 8)5,4
C) 7,5
D) 13,5 *

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun

DTM тестирование онлайн | DTM test online