aniqlang.
64. (V17-111-23) хСаСОэ = уСаСОэ + + zCaO + zC02 ifodada x, y, z, z koeffitsiyentlarning eng kichik butun qiymatdagi nisbatlari 5:1:4:4 bolsa, reaksiyaning mahsulot umumini (%) aniqlang. A)75 B)80 C)50 D)60

:

: Kimyo
: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun

DTM | DTM test online