Toza CaC03 tuzi termik parchalanganda mahsulot unumi 80% bolsa, хСаСОэ


65. (v17-114-16) Toza CaC03 tuzi termik parchalanganda mahsulot unumi 80% bolsa, хСаСОэ = уСаСОэ + + zCaO + xC02 ifodada x, y, z, x koeffitsiyentlarning eng kichik butun qiymatdagi nisbatlarini aniqlang. A) 5:2:3:3 B)4:1:3:3
C) 2:1:4:4
D) 5:1:4:4

:

: Kimyo
: 47. Reaksiya unumini hisoblashga doir masalalar anorganik moddalar uchun. Organik moddalar uchun: Reaksiya unumi hisoblashga doir masalalar organik moddalar uchun

DTM | DTM test online