Tarkibida massa ulushi* 31,84% bolgan bir valentli metall, 39,18% kisl

A) LiCI03
B) KCI04
C) NaCI02
D) Ba(CI04)2
E) KCI03

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 48. Moddaning molekulyar formulasini aniqlashga doir masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online