HN03 B) HI03 С) НСЮ4 D) HBr

A) HN03

23. (v16-111-1.80 g 3,15% li bir asosli kuchli kislota eritmasida 4,816-1022 ta ion hosil bolgan bolsa, nomalum kislotani toping. (a =100%) A) HN03 B) HI03 С) НСЮ4
D) HBr03

:

: Kimyo
: 48. Moddaning molekulyar formulasini aniqlashga doir masalalar

DTM | DTM test online