CH4, Ne B)CO,C02 C) 02, 03 D) 02,


28. (v16-121-22_1:1,5 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazlari aralashmasining ortacha molyar massasi bilan 1,5:1 hajmiy nisbatda olingan X va Y gazi aralashmasining ortacha molyar massasi ayirmasi 3,2 ga teng, yigindisi esa ayirmasidan 22,5 marta kop. Gazlarni toping. A) CH4, Ne B)CO,C02
C) 02, 03
D) 02, He

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 48. Moddaning molekulyar formulasini aniqlashga doir masalalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online