KCI bilan MgCI2 ning 3,93 g aralashmasidan kumush xloridni. choktirish

A) 2 va 1,93
B) 2,4 va 1,53
C) 1 va 2,93
D) 2,98 va 0,95
E) 1,2 va 2,73

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online