NaN03, Zn(N03)2> Hg(N03)2 dan iborat 1,25 mol aralashma qizdirilish

A) 8,5; 56,7; 146,25
B) 146,25; 17; 113,4
C) 17; 113,4; 146,25
D) 146,25; 56,7; 8,5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online