3,82 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 71,18 ml suvda eritildi. Hosil bolg

A) 3,5
B) 5,5

56. (v12c-242-15) 3,82 g NaOH va Ba(OH)2 aralashmasi 71,18 ml suvda eritildi. Hosil bolgan eritmani neytrallash uchun 12,5 ml 4 M li HCI eritmasi talab etilsa, dastlabki eritmadagi Ba(OH)2 ning massa ulushini (%) aniqlang. A) 3,5 B) 5,5 C) 4,56 D)4,0

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online