Na elementining massa ulushi 23% bolgan natriy oksid va bariy oksid ar
77. (v15-104-7) Na elementining massa ulushi 23% bolgan natriy oksid va bariy oksid aralashmasi suvda eritildi. Olingan araiashmani toliq neytrallash uchun 380 ml 1,5 molyarli H2S04 eritmasi sarf boldi. Boshlangich aralashmaning massasini (g) toping. A)40 B)30 C)60 D)80

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online