57,1% Mg; 42,9%AI; 2,6881 H2 B) 57,1% Mg; 42,9%AI; 1,3441 H2 C) 42,9%

A) 57,1% Mg; 42,9%AI; 2,6881 H2
B) 57,1% Mg; 42,9%AI; 1,3441 H2
C) 42,9% Mg; 57,1%AI; 1,3441 H2
D) 42,9% Mg; 57,1%AI; 2,6881 H2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online