Bir aralashma tarkibidagi S02 va N2 hajmiy ulushlari mos ravishda x va

A) 0,35; 0,65
B) 0,2; 0,8
C) 0,45; 0,55
D) 0,15; 0,85

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online