0,3; 0,7 B) 0,35; 0,65 C) 0,4; 0,6 D) 0,2; 0

A) 0,3; 0,7
B) 0,35; 0,65
C) 0,4; 0,6
D) 0,2; 0,8

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online