Tarkibida mis, temir va rux bolgan 25 g aralashmaga ortiqcha migdorda


138. (v18-1-278) Tarkibida mis, temir va rux bolgan 25 g aralashmaga ortiqcha migdorda xlorid kislota tasir ettirilganda 6,72 I (n.sh) gaz ajraldi va erimagan qoldiqning massasi 6.4 g ni tashkil etdi. Dastlabki aralashmadagi metallarning mol nisbatini toping. A) 1:2:1 B)2:1:1

138. (v18-1-278) Tarkibida mis, temir va rux bolgan 25 g aralashmaga ortiqcha migdorda xlorid kislota tasir ettirilganda 6,72 I (n.sh) gaz ajraldi va erimagan qoldiqning massasi 6.4 g ni tashkil etdi. Dastlabki aralashmadagi metallarning mol nisbatini toping. A) 1:2:1 B)2:1:1 C) 1:1:2 D)2:1:2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online