V203 va V205 aralashmasida ш(О) = 40%. 120 g shunday oksidlar aralashm

A) 2

160. (V20/21-131-11) V203 va V205 aralashmasida ш(О) = 40%. 120 g shunday oksidlar aralashmasini toliq qaytarish uchun kerak bolgan Al (mol) miqdorini korsating. A) 2 B) 4 C)6
D) 8

:

: Kimyo
: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM | DTM test online