12 I (n. sh.da) ammiak va karbonat angidriddan iborat gazlar aralashma

A) 3,82; 8,18
B) 5; 7
C) 4,62; 7,38
D) 10; 2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 49. Aralashmadagi moddalarning tarkibini aniqlash. Aralashmalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online