Biror moddaning molekula, atom ionlarini suyuqlik yoki boshqa modda *

A) adsorbsiya
B) absorbsiya
C) sorbsiya
D) absorbsiv

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 50. Fizikaviy va kimyoviy hodisalar

DTM тестирование онлайн | DTM test online