Elementlar atomlarini oksidlanish darajasi ozgarishi bilan boradigan r

A) KOH + HNO = KN03 + H20
B) S03 ^ CaO — CaS04
C) CaC03 —_» CaO + C02
D) Mn02 + 4HCI = MnCI2 + Cl2 + 2H20
E) S02 + H20 = H2S04

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online