Keltirilgan reaksiyalardan qaysi biri oksidlanish-qaytarilish reaksiya

A) Na20 + H20 = 2NaOH
B) Ca(OH)2 = CaO + H20
C) Na2C03 + Cu(N03)2 = 2NaN03 + CuC03
D) H2 + Cl2 = 2HCI
E) Fe(OH)2 + H2S04 = FeS04 + 2H20

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online