Qaysi reaksiya disproporsiyalanish reaksiyasi boladi?

A) Cu(N03)2 —> CuO + N02 + 02
B) Hg(N03)2 —> Hg + N02 + 02
C) KCI03 -> KCI + 02
D) Cl2 + KOH KCI + KCIO + H2
E) KN03 KN02 + 02

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online