Qanday jarayon oksidlanish reaksiyasi turkumiga taalluqli? 1) molekula

A) 1

9. (98-11-16) Qanday jarayon oksidlanish reaksiyasi turkumiga taalluqli? 1) molekuladagi atomlar orasidagi elektron laming yadrolar oraligida teng taqsimlanmasligi; 2) atom, molekula yoki ionning elektron berish jarayoni; 3) atom, molekula yoki ionning elektronlar biriktirib olish jarayoni. A) 1 B) 2 C)3
D) 1,3
E) 2, 3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online