Quyidagi reaksiya KOH + N02 -> KN03 + KN02 + H20 turini aniqlang.

A) almashinish
B) orin olish
C) oksidlanish-qaytarilish-disproporsiyalanish
D) oksidlanish-qaytarilish-molekulalararo disproporsiyalanish
E) oksidlanish-qaytarilish-ichki molekulyar disproporsiyalanish

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online