Gipofosfit kislotaning parchalanishidan fosfin va ortofosfat kislotani

A) mOlekulalararo
B) ichki molekulyar va disproporsiyalanish
C) ichki molekulyar
D) disproporsiyalanish
E) sinproporsiyalanish

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online