Kaliy sulfjtning katalizatorsiz qizdirilgandagi reaksiyasi qanday reak

A) 2, 3, 4

20. (03-10-53) Kaliy sulfjtning katalizatorsiz qizdirilgandagi reaksiyasi qanday reaksiyalar turiga kiradi? 1) birikish; 2) parchalanish; 3) oksidlanish-qaytarilish; 4) disproporsiyalanish; 5) ichki molekulyar; 6) molekulalararo. A) 2, 3, 4 B) 2, 3, 5 C)2, 3,6
D) 1, 3, 4
E) 2, 3

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online