Keltirilgan reaksiyalardan qaysi biri oksidlanish-qaytarilish reaksiya

A) S02 + H20 = H2SO4
B) CaC03 = CaO + C02
C) AgNO + NaCI = AgCI
D) H2 + 02 -> H20
E) HCI + Fe(OH)2 = FeCI2 + H20

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online