Keltirilgan reaksiyalardan qaysi biri oksidlanish-qaytarilish reaksiya

A) Na2CO? + Cu(N03)2 = 2NaN03 + CuC03
B) Fe(OH)2 + H2SO4 = FeS04 + 2H20
C) Na30 + H20 = NaOH
D) Fe + S = FeS
E) Ca(OH)2 = CaO + H20

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online