Oksidlanish-qaytarilish jarayoniga mansub bolmagan reaksiyani belgilan

A) HCI + Sn -> SnCI2 + H2
B) HCI + NaOH -* H20 + NaCI
C) HCI + KMn04 -> Cl2 + H20 + KCI + MnCI2
D) HCI + Al -> AICI3 + H2
E) HCI + Fe ^ FeCI2 + H2

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online