Keltirilgan reaksiyalar ichida disproporsiyalash reaksiyasini aniqlang

A) 1, 3, 5, 6


37. (v17-102-17) Keltirilgan reaksiyalar ichida disproporsiyalash reaksiyasini aniqlang: 1) P + KOH + H20 = = PH3 + KH2P02; 2) KMn04 + MnS04 + H20 = = H2SO4 + K2SO4 + Mn02; 3) KCI03 = KCI + KCIO4; 4) H2SO3 + H2S = S + H20; 5) NH4NO3 = N20 + H20; 6) KMn04 = K2Mn04 + Mn02 + 02. A) 1, 3, 5, 6 B) 1, 4, 5, 6 C)1,3, 6 D)2, 4, 5

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online