Qaysi ozgarishlarda molekula tarkibidagi uglerod qaytariladi? 1) o-ksi

A) 3,5

46. (v20/21-118-29) Qaysi ozgarishlarda molekula tarkibidagi uglerod qaytariladi? 1) o-ksilol -> ftal kislota; 2) etil spirt -> dietilefir; 3) izopren -> izopentan; 4) asetilen -> oksalat kislota; 5) vinil sirka kislota -> butan kislota; 6) nitrobenzol -> anilin. A) 3,5 B) 1,4 4 C)3, 5, 6
D) 1, 2, 6

Ответ:

Сборник: Kimyo
Параграф: 51. OQR va ularning turlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online