Organizmning hayot siklini (1) va yirtqichlik munosabatini (2) ekologi

A) 1 - autekologiya; 2 - demekologiya
B) 1 - faktorial ekologiya; 2 - demekologiya
C) 1 - autekologiya; 2 - sinekologiya
D) 1 - sinekologiya; 2 - sinekologiya

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 167. Ekologiyaning asosiy tushunchalari. Tadqiqot metodlari, ekologiya boTimlari

DTM тестирование онлайн | DTM test online