Biologik nuqtai nazardan olganda quyosh nurlari 3 xil spektrga: ... nu

A) korinadigan, infraqizil, korinmaydigan
B) oq, qizil, ultrabinafsha
C) korinadigan, rentgen, ultrabinafsha
D) korinadigan, oq, qizil, infraqizil
E) infraqizil, korinadigan, ultrabinafsha

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online