Fotoperiodizm kopgina hayvonlarning ... katta tasir korsatadi? 1) urc


36. (04-1-713) Fotoperiodizm kopgina hayvonlarning ... katta tasir korsatadi? 1) urchish davriga; 2) embrional rivojlanishga; 3) tullashiga; 4) migratsiyasiga; 5) qishki uyquga ketishga. A) 1,2,3 B)2, 3,4
C) 3, 4, 5
D) 1,4, 5
E) barchasiga

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online