Sodda hayvonlarda tashqi muhitning tasirlariga javob reaksiyasi qanda

A) nastiya
B) taksis
C) transpiratsiya
D) refleks

:

: Biologiya
: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM | DTM test online