Topografik omillarni nimaiar tashkil qiladi?

A) yer yuzasining balandligi, qiyalikning joylashishi, qiyalikning tikligi
B) suv, mineral modda
C) yer yuzasining balandligi, biotik omillar
D) organik modda, balandlik

Ответ:

Сборник: Biologiya
Параграф: 168. Ekologiyaning abiotik va biotik omillari

DTM тестирование онлайн | DTM test online