Biogeotsenozning turgunligi... orqali taminlanadi.

A) konsument va redutsentlarning ozaro tasiri
B) turlarning ozaro munosabati
C) biotsenozda turli xil osimliklarning bolishi
D) moddalarning davriy aylanishi

:

: Biologiya
: 169. Biogeotsenotning tuzilishi. Ozuqa zanjiri. Ekologik piramida

DTM | DTM test online