Umumiy gul diagrammasini ifodalab bolmaydigan (a) va ikki xil shaklli

A) a - murakkabguldoshlar; b - tokdoshlar
B) a - ranodoshlar; b - qoqiotdoshlar
C) a - ranodoshlar; b - qovoqdoshlar
D) a - moychechakdoshlar; b - loladoshlar

:

: Biologiya
: 174. Aralash testlar. Masalalar

DTM | DTM test online