75,9 mg kaliforniy parchalanganda (“ Cf — xa + y_p + 6y + Cm) 72,24-1032. (V7-101-5) 75,9 mg kaliforniy parchalanganda (“ Cf — xa + y_p + 6y + Cm) 72,24-1019 dona elektron hosil bolsa, reaksiya natijasida olingan kyuriy izotopining nisbiy atom massasini toping. A)245 B)241 C)247
D) 238 A)^ ; 9 23 14 23 C)

:

: Kimyo
: 3. Yadro reaksiyalari. Radiaktivlik

DTM | DTM test online